Τηλ: 210-7234000

Smile Gallery

Ανασύσταση σε νεογιλό (2007)

Πριν και Μετά

Κάταγμα κεντρικού τομέα σε κοριτσάκι 7 ετών. Πραγματοποιήθηκε ανασύσταση με όψεις ρητίνης

Όψεις πορσελάνης και ολοκεραμικές γέφυρες (2007)

Εδώ παρατηρούνται κενά λόγω έλλειψης πλαγίων τομέων (2ο δόντι εκατέρωθεν της μέσηςγραμμής του προσώπου). Αποκτάσταση με Smile Design-όψεις πορσελάνης.

Oλική αποκατάσταση με στεφάνες (θήκες) ζιρκονίου (2006)

Αποκατάσταση όλου του στόματος με θήκες ζιρκονίου

Υποπλασία αδαμαντίνης. Smile design με όψεις πορσελάνης (2006)

"Πραγματοποιήθηκε αναδιαμόρφωση χαμόγελου λόγω υποπλασίας της αδαμαντίνης και απώλεια μέσης γραμμής με όψεις πορσελάνης "