Γενικός Έλεγχος

Ο αρχικός αυτός έλεγχος είναι μεγάλης σημασίας τόσο για εσάς, που μας επισκέπτεστε με συγκεκριμένο ή μη πρόβλημα όσο και για εμάς, τους γιατρούς, διότι:

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ
  • Ένα πρόβλημα σε μια περιοχή του στόματος π.χ. σε ένα δόντι ή στην άρθρωση της κάτω γνάθου ή στους μαλθακούς ιστούς μπορεί να έχει ως αιτία κάποιο πρόβλημα μιας άλλης περιοχής είτε του στόματος είτε και του σώματος γενικότερα. Αυτό συμβαίνει γιατί φυσιολογικά οι δομές του στόματος αλλά και του σώματος είναι αλληλένδετες και η μία επηρεάζει την άλλη.
  • Σημαντικό κομμάτι επίσης της στοματικής υγείας αποτελεί η πρόληψη. Σκοπός της πρόληψης είναι να εντοπίζει προβλήματα, που θα γίνουν αντιληπτά στο εγγύς μέλλον ή βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και να τα αντιμετωπίσει, προτού αυτά δημιουργήσουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό για σας σημαίνει ότι μια λεπτομερής και σε βάθος εξέταση οδηγεί σε λιγότερα προβλήματα στο μέλλον, πιο αραιές επισκέψεις στον οδοντίατρο για θεραπεία και, κατά συνέπεια, μικρότερο κόστος.
  • Από τη δική μας πλευρά, αυτή των γιατρών, η γνώση συνολικά των προβλημάτων ενός ασθενούς σημαίνει και πιο έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που προκύπτουν καθώς και προτεινόμενες λύσεις με σωστή ιεράρχηση από πλευράς σημαντικότητας και διάρκειας στο χρόνο.