Ψηφιακή Οδοντιατρική (Οδοντιατρική CAD/CAM)

Τι είναι η ψηφιακή οδοντιατρική ή ρομποτική οδοντιατρική CAD/CAM;

Η ψηφιακή οδοντιατρική ή ρομποτική οδοντιατρική CAD/CAM είναι ένας τομέας της οδοντιατρικής και της προσθετικής που χρησιμοποιεί την  CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) τεχνολογία για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την παραγωγή οδοντικών αποκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των θηκών, όψεων, ένθετων και επένθετων, γεφυρών, θηκών εμφυτευμάτων, οδοντοστοιχιών  (αφαιρούμενων ή σταθερών) και ορθοδοντικών  συσκευών.

Η τεχνολογία CAD/CAM επιτρέπει την παροχή μιας πολύ αισθητικής και ανθεκτικής αποκατάστασης για τον ασθενή με άριστη εφαρμογή. Με την τεχνολογία CAD/CAM αυξάνεται η ταχύτητα σχεδιασμού, δημιουργίας και τοποθέτησης- συγκόλλησης της αποκατάστασης που πολλές φορές μπορεί να πραγματοποιθεί και σε χρονικό διάστημα μίας ώρας.

Ο σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) και η κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM) είναι μια διαδικασία όπου τα μη ψηφιακά δεδομένα συλλέγονται, μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, επεξεργάζονται όπως απαιτείται και στη συνέχεια μετατρέπονται ξανά σε φυσική μορφή με τις ακριβείς διαστάσεις και υλικά όπως αυτά καθορίζονται κατά τη διαδικασία ψηφιακού σχεδιασμού, συνήθως είτε με τρισδιάστατη εκτύπωση είτε με κοπή. Αυτό το σύνολο σταδίων είναι γνωστό ως «ψηφιακή ροή εργασίας».

Ρομποτική Οδοντιατρική CAD/CAM: Που μπορεί να εφαρμοστεί

Παραδείγματα οδοντικών αποκαταστάσεων που μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό περιλαμβάνουν

 • Εκμαγεία μελέτης
 • Ορθοδοντικούς νάρθηκες
 • Ένθετα και Επένθετα
 • Στεφάνες (θήκες)
 • Όψεις
 • Γέφυρες
 • Κινητές οδοντοστοιχίες
 • Θήκες εμφυτευμάτων

Διαφορές μεταξύ CAD /CAM τεχνολογίας και συμβατικής μεθόδου

 1. Η αποκατάσταση CAD/CAM συνήθως δημιουργείται και τοποθετείται την ίδια μέρα πολλές φορές μέσα σε 1 ώρα. Οι συμβατικές μέθοδοι κατασκευής στεφανών (θηκών), όψεων, ενθέτων, επενθέτων κ.λπ. απαιτούν την τοποθέτηση προσωρινών για μία έως δύο εβδομάδες, ενώ η αποκατάσταση παράγεται στο οδοντικό εργαστήριο από τον οδοντοτεχνίτη. Ο ασθενής επιστρέφει σε 1-2 εβδομάδες για να αφαιρεθούν τα προσωρινά και να τοποθετηθεί και συγκολληθεί η τελική αποκατάσταση.
 2. Τα συστήματα CAD/CAM χρησιμοποιούν κάμερα για να αποτυπώσουν την περιοχή ενώ η συμβατική μέθοδος απαιτεί αποτυπωτικό υλικό που τοποθετείται σε δισκάριο για την αποτύπωση της περιοχής.
 3. Στα συστήματα CAD/CAM ο σχεδιασμός γίνεται με την βοήθεια ειδικού λογισμικού στον υπολογιστή ενώ με την συμβατική μέθοδο ο σχεδιασμός γίνεται από τον οδοντοτεχνίτη στο εργαστήριο.

Διαδικασία Οδοντιατρικής CAD/CAM

Όλα τα συστήματα CAD/CAM αποτελούνται από ένα στάδιο σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) και κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM). Τα βασικά στάδια μπορούν γενικά να συνοψιστούν ως εξής:

 1. Σάρωση που καταγράφει την ενδοστοματική κατάσταση του ασθενούς.
 2. Χρήση λογισμικού που μπορεί να μετατρέψει τις ληφθείσες εικόνες σε ψηφιακό μοντέλο πάνω στο οποίο μπορεί να σχεδιαστεί μια οδοντική κατασκευή (θήκη γέφυρα, ένθετο,επένθετο, θήκη εμφυτεύματος) .
 3. Οδηγίες για την μετατροπή του σχεδίου σε προϊόν μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ή κοπής με το σύστημα CAD/CAM που χρησιμοποιείται.

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ

Αναλυτικά

Για μια απλή προσθετική εργασία (θήκη, ένθετο, επένθετο, γέφυρα, θήκη εμφυτεύματος), αφού αφαιρεθεί η τερηδόνα ή  διαμορφωθεί ένα σπασμένο δόντι σχεδιάζεται προσεχτικά  από τον οδοντίατρο η περιοχή του δοντιού, δημιουργείται στη συνέχεια ένα οπτικό αποτύπωμα του προετοιμασμένου δοντιού, των γύρω δοντιών και ιστών από τον σαρωτή. Αυτές οι εικόνες στη συνέχεια μετατρέπονται σε ψηφιακό μοντέλο και με τη βοήθεια του λογισμικού δημιουργείται εικονικά η προσθετική κατασκευή.

Στο σημείο αυτό ο οδοντίατρος μπορεί να παρέμβει και να κάνει διορθώσεις στο σχήμα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια το λογισμικό στέλνει αυτά τα δεδομένα σε μια μηχανή φρεζαρίσματος (κοπής) ή εκτύπωσης όπου μετατρέπεται το τρισδιάστατο σχέδιο σε προιόν (θήκη,όψη, ένθετο, επένθετο,γέφυρα, θήκη εμφυτεύματος).

Το τελικό αυτό προιόν που δημιουργήθηκε στην συνέχεια μακιγιάρεται για να δώσει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να τοποθετηθεί ή όχι στο φούρνο να την τελική σύντηξη και κρυσταλλοποιήση. Στη συνέχεια, η αποκατάσταση προσαρμόζεται στο στόμα του ασθενούς και συγκολλάται.

Ρομποτική Οδοντιατρική CAD/CAM στο Dental Pearls

Στο DENTAL PEARLS χρησιμοποιούμε το σύστημα σύστημα CEREC της  SIRONA.

 • Αρχικά, η λήψη του ψηφιακού αποτυπώματος γίνεται με τον ενδοστοματικό σαρωτή Cerec Primescan που ανασυνθέτει 50.000 εικ/δευτ. εξασφαλίζοντας απεικόνιση με βάθος πεδίου σάρωσης 20χλσ, ταχύτητα και ευκολία.
 • Ακολουθεί ο σχεδιασμός της αποκατάστασης με το λογισμικό Cerec, όπου ο οδοντίατρος μπορεί να ορίσει μια πληθώρα παραμέτρων για τη σωστή εφαρμογή στο στόμα.
 • Κατόπιν δίνεται εντολή στο κοπτικό μηχάνημα Cerec Primemill που «κόβει» την αποκατάσταση με ιδιαίτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
 • Το τελικό στάδιο είναι η εφυάλωση ή/και γυάλισμα στο φούρνο Cerec speed fire για μονήρεις αποκαταστάσεις ή γέφυρες.

Τα ραντεβού ολοκληρώνονται  συνήθως σε μια συνεδρία ΧΩΡΙΣ δεύτερη επίσκεψη, αφήνοντας τη γιατρό και τους ασθενείς ενθουσιασμένους με την διαδικασία και το αποτέλεσμα.

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ