Αφαίρεση ογκιδίων

Σε όλους τους μαλακούς ιστούς του στόματος μπορούν να εμφανιστούν ογκίδια  κυρίως   μετά από τραυματισμό ή και σαν συνέπεια καλοήθους εξεργασίας. Αυτά,  μπορούν να αφαιρεθούν υπό τοπική αναισθησία με μια μικρή χειρουργική επέμβαση και να σταλούν για ιστολογική εξέταση, καθώς η κλινική εκτίμηση σπανίως μπορεί να είναι λανθασμένη. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στοματική κοιλότητα αποτελεί πεδίο εκδήλωσης νοσημάτων όπως ο ομαλός λειχήνας, που εκδηλώνονται με τη μορφή λευκής πλάκας (λευκοπλακία) ή έλκους (πληγή). Η επιβεβαίωση τους γίνεται με βιοψία από εξειδικευμένο χειρουργό με κατάλληλη γνώση της παθολογίας του στόματος. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις στο στόμα εμφανίζονται μορφές κακοήθειας και σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε ανησυχητικό, όπως πληγές που δεν επουλώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να διερευνώνται με τη βοήθεια των ειδικών.

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ