Οδοντικά Εμφυτεύματα

Πότε ήρθαν τα οδοντικά εμφυτεύματα στην οδοντιατρική;

Αν θέλουμε να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία των οδοντικών εμφυτευμάτων  τότε πρώτος σταθμός είναι ο Σουηδός επιστήμονας, Branemark, ο οποίος τα ανακάλυψε τυχαία πραγματοποιώντας, χωρίς να το ξέρει, οστεοενσωμάτωση. Μετά από πολλά χρόνια δοκιμών και ερευνών πάνω σε αυτή την νέα ανακάλυψη τελικά έγινε η πρώτη εφαρμογή οδοντικού εμφυτεύματος το 1965. Τα εμφυτεύματα ήταν ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προσομοιάζουν με την ρίζα του δοντιού.

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ


Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών, αποτελούν υποκατάστατα των οδοντικών ριζών, τα οποία είτε έχουν χαθεί είτε πρόκειται να εξαχθούν στο εγγύς μέλλον. Μετά την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου, τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν μόνιμες και σταθερές κατά το πλείστον προσθετικές εργασίες κι έτσι οι ασθενείς να αποκτήσουν ξανά σταθερά δόντια, καλύπτοντας τα κενά μετά τις εξαγωγές.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε τιτάνιο, με τεχνολογία αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιείται σε ορθοπεδικές επεμβάσεις.


Ποτέ επιλέγονται τα εμφυτεύματα;

Το οδοντικό εμφύτευμα μπορεί να επιλεγεί σαν θεραπεία και αισθητική αποκατάσταση για πολλούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η απώλεια του δοντιού από διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως η περιοδοντική νόσος, κάποιος τραυματισμός ή η ίδια η ηλικία η οποία μπορεί να είναι προχωρημένη.

Το οδοντικό εμφύτευμα σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός από αισθητικούς λόγους προτείνεται και ως προστασία για τα γειτονικά δόντια και για τους μαλακούς ιστούς που τα αγκαλιάζουν.

Όταν ένα δόντι λείπει, με το εμφύτευμα αποφεύγεται το τρόχισμα στα διπλανά δόντια.


Πώς τοποθετούνται; Ο ασθενής πονάει;

Για να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα δοντιών, τις περισσότερες φορές εφαρμόζεται τοπική αναισθησία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για οδοντιατρικές επεμβάσεις, με όσο το δυνατόν άσηπτες συνθήκες. Μετά την επέμβαση παρατηρείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα οίδημα, με τους περισσότερους ασθενείς να επιστρέφουν στην καθημερινή τους ζωή, άμεσα, χωρίς να υπάρχει πόνος. Σε περίπτωση ενόχλησης τα κοινά αναλγητικά είναι αρκετά για την ανακούφιση του ασθενούς.


Είναι όλοι οι ασθενείς με ελλείψεις δοντιών κατάλληλοι για οδοντικά εμφυτεύματα;

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών είναι κατάλληλοι για αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα. Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν είτε την παρουσία ή απουσία ικανοποιητικού όγκου οστού, είτε τη γενική υγεία, την τοπική κατάσταση των ιστών του στόματος και τη λήψη φαρμάκων από μέρους του ασθενούς.


Πόσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία;

Η διαδικασία της εμφύτευσης αποτελείται από δύο στάδια:

 • Κατά το πρώτο στάδιο τοποθετούνται εμφυτεύματα στο οστό. Με το πέρας 12-24 εβδομάδων (οστεοενσωμάτωση), που εξαρτάται κυρίως από το αν χρησιμοποιείται ή όχι μόσχευμα,
 • Επέρχεται το δεύτερο στάδιο, όπου αποκαλύπτονται τα εμφυτεύματα μέχρι και την έναρξη αποκατάστασης με την τελική εργασία πρόσθεσης. Στο ενδιάμεσο διάστημα τοποθετούνται συνήθως προσωρινές κατασκευές, όπως γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες, για την κάλυψη των κενών.
 • Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη φόρτισή τους, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό χρόνο μέχρι την τελική αποκατάσταση (άμεση φόρτιση).


Τι ποσοστό επιτυχίας έχουν;

Αν η τοποθέτησή τους γίνει κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, με τον απαραίτητο σχεδιασμό και από γιατρούς με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα ποσοστά επιτυχίας στις μέρες μας ανέρχονται σε 96-99%. Απαραίτητη προϋπόθεση μακροζωίας αποτελεί η σχολαστική στοματική υγιεινή και ο τακτικός έλεγχος από τον επεμβαίνοντα.


Προετοιμασία – Σχεδιασμός

Μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας των εμφυτευμάτων οφείλεται στον σωστό σχεδιασμό. Τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδική απεικόνιση της περιοχής τοποθέτησης με αξονική τομογραφία των γνάθων (Dental Scan). Επίσης, σε περιπτώσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων, είναι απαραίτητη η προετοιμασία των μαλακών ιστών με ειδικές προσωρινές κατασκευές ή και χρήση προκατασκευασμένων ναρθήκων καθοδήγησης της θέσης τοποθέτησής τους.


Αξιολόγηση ασθενών, πριν την εφαρμογή των εμφυτευμάτων

Ο γιατρός για να αξιολογήσει έναν ασθενή χρειάζεται να εξετάσει κάποιες σημαντικές παραμέτρους. Αυτές είναι η ηλικία, μερικές φορές το φύλο -καθώς στις γυναίκες η οστεοπόρωση κάνει την απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας συντομότερη- η ύπαρξη μεταβολικών νοσημάτων ή η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη.

Το κάπνισμα πρέπει να περιοριστεί αρκετές ημέρες πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, καθώς μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην επούλωση, ελαττώνοντας την αντίσταση στην φλεγμονώδη αντίδραση και περιορίζοντας τα ποσοστά επιτυχίας.


Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετό κόκκαλο;

Για να είναι επιτυχής η τοποθέτηση του εμφυτεύματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη υγιούς οστού. Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην σταδιακή απορρόφηση του οστού στην γνάθο είναι οι συνεχόμενες φλεγμονές, τα κενά από χαμένα δόντια που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και οι κακές προσθετικές εργασίες από μη εξειδικευμένο οδοντίατρο.

Αν κάποιος ασθενής χρειάζεται ενίσχυση στο πάχος ή στο ύψος του οστού, τότε ο χειρουργός μπορεί να προσθέσει μόσχευμα στο προβληματικό σημείο, πραγματοποιώντας λήψη είτε από άλλο σημείο της γνάθου ή του σώματος του ασθενή (αυτομόσχευμα), είτε κατάλληλα συντηρημένο ανθρώπινο μόσχευμα (αλλομόσχευμα) ή και τέλος από άλλα ζώα (ξενομόχευμα) ή και συνθετικά μοσχεύματα. Η χρήση των ανωτέρω μοσχευμάτων μπορεί να γίνει και με την εφαρμογή αυξητικών παραγόντων.


Ποια τα πλεονεκτήματα οδοντικών εμφυτευμάτων;

 • Προστατεύονται τα διπλανά δόντια και οι ιστοί τους και δεν απαιτείται τρόχισμα
 • Διατηρείται στο σωστό ύψος το φατνιακό οστό στα σημεία εκείνα που έχει παρατηρηθεί απώλεια, αφού το εμφύτευμα ενσωματώνεται με το οστό
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό, αφού αντιγράφεται πιστά το φυσικό δόντι και ταυτόχρονα διατηρούνται τα ούλα
 • Η μάσηση είναι άριστη και αποφεύγεται η αστάθεια των κινητών προσθετικών εργασιών
 • Τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια
 • Αν θέλουμε να το δούμε οικονομικά, σε βάθος χρόνου τα εμφυτεύματα είναι η οικονομικότερη επιλογή από μία μερική οδοντοστοιχία που πιθανότατα θα χρειαστεί αντικατάσταση
 • Η ομιλία θα διεξάγεται με άνεση
 • Ο ασθενής νιώθει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση


Ποια τα μειονεκτήματα οδοντικών εμφυτευμάτων;

Το μόνο αρνητικό που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρειάζεται χρόνος και μία αναμονή 2-3 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμονής πραγματοποιείται η οστεοενσωμάτωση, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και τα αποτελέσματα να διατηρηθούν για χρόνια.


Δόντια σε μία μέρα

Η έρευνα στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι συνεχής. Τα τελευταία δεδομένα επιτρέπουν την άμεση μετά την εξαγωγή τοποθέτηση εμφυτευμάτων και σε κατάλληλα επιλεγμένες περιπτώσεις την άμεση φόρτισή τους (δόντια σε μία μέρα).


Dental Pearls – Πως εξασφαλίζονται υψηλά ποσοστά επιτυχίας;

Τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες στον χώρο που έχουν αποδείξει την αξία τους και προσφέρουν ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Στο ιατρείο Dental Pearls η σχεδίαση της θεραπείας γίνεται με πάσα λεπτομέρεια από την πρώτη μέρα που ο ασθενής μας επισκέπτεται. Πριν τη διαδικασία έχει δρομολογηθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ώστε να έχει προβλεφθεί κάθε παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια το είδος της τεχνικής που θα ακολουθηθεί με γνώμονα αποκλειστικά την υγεία και την αποκατάσταση του ασθενούς.


Πόσο κοστίζουν το οδοντικά εμφυτεύματα; Είναι προσιτές οι τιμές;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα κοστίζουν περισσότερο από άλλες προσθετικές εργασίες, αλλά είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για την αποκατάσταση των δοντιών σας. Το τελικό κόστος διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες και η εξόφλησή του μπορεί να γίνει με δόσεις, αναλόγως την περίπτωση.

Χαμογελάστε Ξανά

Επικοινωνήστε Εδώ

Φωτογραφίες Πριν & Μετά

Παρακαλώ σύρετε με το ποντίκι σας (ή με το χέρι σας από κινητό) τον κέρσορα στο κέντρο της φωτογραφίας για να δείτε το πριν και το μετά.

odontika emfyteymata before after dental pearlsodontika emfyteymata before after dental pearls
odontika emfyteymata before after dental pearlsodontika emfyteymata before after dental pearls
odontika emfyteymata before after dental pearlsodontika emfyteymata before after dental pearls
odontika emfyteymata before after dental pearlsodontika emfyteymata before after dental pearls