Τηλ: 210-7234000

Ουλοπλαστική / Laser

Είναι η τεχνική  με την οποία διορθώνεται το σχήμα της γραμμής των ούλων. Εφαρμόζεται κυρίως όταν υπάρχει ουλικό χαμόγελο και μεγάλη ασυμμετρία στο σχήμα των ούλων.

 

Μέθοδοι ουλοπλαστικής:

  1. Με διοδικό laser.
    Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται διόρθωση 1-2 χιλιοστών
  2. Με χειρουργική επιμήκυνση της μήλης
    Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται διόρθωση > 2χιλιοστών