Τηλ: 210-7234000

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών, αποτελούν υποκατάστατα των οδοντικών ριζών, τα οποία είτε έχουν χαθεί είτε πρόκειται να εξαχθούν στο εγγύς μέλλον. Μετά την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου, τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν μόνιμες και σταθερές κατά το πλείστον προσθετικές εργασίες κι έτσι οι ασθενείς να αποκτήσουν ξανά σταθερά δόντια, καλύπτοντας τα κενά μετά τις εξαγωγές.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε τιτάνιο, με τεχνολογία αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιείται σε ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Πώς τοποθετούνται;

Για να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα δοντιών, τις περισσότερες φορές εφαρμόζεται τοπική αναισθησία σε διαμορφωμένους χώρους για οδοντιατρικές επεμβάσεις. Μετά την επέμβαση παρατηρείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα οίδημα, με τους περισσότερους ασθενείς να επιστρέφουν στην καθημερινή τους ζωή, άμεσα.

Είναι όλοι οι ασθενείς με ελλείψεις δοντιών κατάλληλοι για οδοντικά εμφυτεύματα;

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών είναι κατάλληλοι για αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα. Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν είτε την παρουσία ή απουσία ικανοποιητικού όγκου οστού, είτε τη γενική υγεία, την τοπική κατάσταση των ιστών του στόματος και τη λήψη φαρμάκων από μέρους του ασθενούς.

Πόσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία;

Η διαδικασία της εμφύτευσης αποτελείται από δύο στάδια:

  • Κατά το πρώτο στάδιο τοποθετούνται εμφυτεύματα στο οστό. Με το πέρας 12-24 εβδομάδων (οστεοενσωμάτωση), που εξαρτάται κυρίως από το αν χρησιμοποιείται  ή όχι μόσχευμα,
  • Επέρχεται το δεύτερο στάδιο, όπου αποκαλύπτονται τα εμφυτεύματα  μέχρι και την έναρξη αποκατάστασης με την τελική εργασία πρόσθεσης. Στο ενδιάμεσο διάστημα τοποθετούνται συνήθως προσωρινές κατασκευές, όπως γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες, για την κάλυψη των κενών.

Τι ποσοστό επιτυχίας έχουν;

Αν η τοποθέτησή τους γίνει κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, με τον απαραίτητο σχεδιασμό και από γιατρούς με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα ποσοστά επιτυχίας στις μέρες μας ανέρχονται σε 96-99%. Απαραίτητη προϋπόθεση μακροζωίας αποτελεί η σχολαστική στοματική υγιεινή και ο τακτικός έλεγχος από τον επεμβαίνοντα.

Προετοιμασία-Σχεδιασμός

Μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας των εμφυτευμάτων οφείλεται στον σωστό σχεδιασμό. Τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδική απεικόνιση της περιοχής τοποθέτησης με αξονική τομογραφία των γνάθων (Dental Scan). Επίσης, σε περιπτώσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων, είναι απαραίτητη η προετοιμασία των μαλακών ιστών με ειδικές προσωρινές κατασκευές.

Δόντια σε μία μέρα
Η έρευνα στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι συνεχής. Τα τελευταία δεδομένα επιτρέπουν την άμεση κατά την εξαγωγή τοποθέτηση εμφυτευμάτων και σε κατάλληλα επιλεγμένες περιπτώσεις την άμεση φόρτισή τους (δόντια σε μία μέρα).