Τηλ: 210-7234000

Smile Gallery

Ολοκεραμική γέφυρα με ροζ πορσελάνη (Ιανουάριος 2012)

Αποκατάσταση χαμόγελου σε ένα στόμα όπου είχαν χαθεί όχι μόνο δόντια αλλά και σημαντική ποσότητα οστού μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να κατέβει στο φραγμό ο έγκλειστος κυνόδοντας. Η αποκατάσταση έγινε με ολοκεραμική γέφυρα και προσθήκη ροζ πορσελάνης για αποκατάσταση της απώλειας οστού

Το χαμόγελο του μήνα! Δεκέβριος 2011

Αναδιαμόρφωση χαμόγελου με την τεχνική του Smile Design με όψεις πορσελάνης και στεφάνες (θήκες) πορσελάνης .

Όψεις Ρητίνης (Δεκέμβριος 2011)

Όψεις Ρητίνης (Δεκέμβριος 2011)

Το χαμόγελο του μήνα! Νοέμβριος 2011

Πραγματοποιήθηκε Smile Design με λεύκανση και bonding με σύνθετη ρητίνη για να κλείσουν τα κενά και να διορθωθεί το σχήμα των δοντιών

 

Αναδιαμόρφωση Χαμόγελου με Σύνθετη Ρητίνη. Νοέμβριος 2011!

Πραγματοποιήθηκε αναδιαμόρφωση του χαμόγελου με σύνθετη ρητίνη (bonding)!

Το χαμόγελο του μήνα! Οκτώβριος 2011

Πραγματοποιήθηκε Smile Design στην άνω γνάθο με

1)διόρθωση της γραμμής των ούλων και  2) με ολοκεραμικές στεφάνες και όψεις πορσελάνης.

Στην κάτω γνάθο πραγματοποιήθηκε  λεύκανση.

Ολικές Οδοντοστοιχίες Οκτώβριος 2011

Αντικατάσταση παλιών ολικών οδοντοστοιχιών με καινούργιες με την τεχνική του Smile Design.

Bonding με σύνθετη ρητίνη Σεπτέμβριος 2011

Πραγματοποιήθηκε θεραπεία περιοδοντίτιδας και ανασυστάσεις με σύνθετη ρητίνη ( bonding)

Το χαμόγελο του μήνα! Σεπτέμβριος 2011

Πραγματοποιήθηκε λεύκανση και bonding με όψεις ρητίνης.

Όψεις πορσελάνης, όψεις ρητίνης, εμφύτευμα (2011)

Πραγματοποιήθηκαν όψεις πορσελάνης για τα 4 άνω πρόσθια δόντια και όψεις ρητίνης για τους κυνόδοντες,