Τηλ: 210-7234000

Smile Gallery

Το χαμόγελο του μήνα! Ιούλιος 2012

Βελτίωση χαμόγελου με λεύκανση, στεφάνες και όψεις πορσελάνης για τα 4 άνω πρόσθια δόντια.

Το χαμόγελο του μήνα! Ιούνιος 2012

Αποκατάσταση χαμόγελου με τοποθέτηση εμφυτεύματος στον δεξιό κεντρικό τομέα του ασθενούς που είχε εξαχθεί, και αφαίρεση των παλιών ρητινών από τα γειτονικά δόντια και αντικατάσταση με όψεις πορσελάνης . Προηγήθηκε λεύκανση

Όψεις Ρητίνης (Ιούνιος 2012)

Βελτίωση χαμόγελου με λευκανση και όψεις ρητίνης.

Το χαμόγελο του μήνα! Μάιος 2012

Διόρθωση χαμόγελου με αντικατάσταση των παλαιών στεφανών με ολοκεραμικές στεφάνες (θήκες) και ανασύσταση με ρητίνη στους κεντρικούς τομείς . Προηγήθηκε διόρθωση του σχήματος των ούλων με laser και λεύκανση.

Το χαμόγελο του μήνα! Απρίλιος 2012

Αναδιαμόρφωση του χαμόγελου στα τέσσερα άνω πρόσθια δόντια με  εμφύτευμα για το δόντι που φαίνεται υπερεκφυμένο στη φωτογραφία και όψεις πορσελάνης για τα υπόλοιπα. Προηγήθηκε λεύκανση.

Το χαμόγελο του μήνα! Μάρτιος 2012

Αποκατάσταση χαμόγελου και σύγκλεισης σε ανοικτή δήξη μετά από ορθογναθική θεραπεία με τη μέθοδο του "Smile Design ". Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με όψεις ρητίνης και την τεχνική της διαστρωμάτωσης..

Το χαμόγελο του μήνα! Φεβρουάριος 2012

Αποκατάσταση του χαμόγελου με εμφυτεύματα και μεταλλοκεραμικές στεφάνες.

Ολοκεραμικές Στεφάνες Φεβρουάριος 2012

Λευκανση και αποκατάσταση των άνω 4 προσθίων δοντιών με ολοκεραμικές στεφάνες

Το χαμόγελο του μήνα! Ιανουάριος 2012

Αποκατάσταση του χαμόγελου με όψεις πορσελάνης και στεφάνες ολοκεραμικές στην άνω γνάθο

Ανασύσταση δοντιού με Ρητίνη (Ιανουάριος 2012).

Αλλαγή της παλιάς ρητίνης με καινούργια με την τεχνική της διαστρωμάτωσης