Τηλ: 210-7234000

Οδοντοστοιχίες

Ο παραδοσιακός τρόπος αποκατάστασης ασθενών με ολικές ή μερικές νωδότητες είναι οι ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες. Ο πιο σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μερικής ή ολικής νωδότητας είναι η χρήση εμφυτευμάτων. Παρόλα αυτά, για τους ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν είναι κατάλληλοι για εμφυτεύματα, είναι δυνατή η κατασκευή αισθητικών οδοντοστοιχιών, μερικών ή ολικών.