Τηλ: 210-7234000

Εμφράξεις σύνθετης ρητίνης / Λευκά σφραγίσματα

Είναι τα γνωστά λευκά σφραγίσματα. Είναι μεγάλης αντοχής πολύ αισθητικά και ενδείκνυται όταν η βλάβη στο δόντι είναι μικρότερη από το ½ της διαμέτρου του δοντιού.